Psykoterapi

Psykoterapi

Individuel terapi

Har du udfordringer i dit liv som er svære at håndtere og overskue, er det en god ide få støtte via et terapiforløb.
Sammen vil vi fokusere på der optager dig lige nu, jeg vil støtte dig i at finde kernen i dine problematikker.
Fokus vil være på personlige arbejde omkring din udvikling, med henblik på:

  • At du får øje på dine ressourcer.
  • At du lærer dig selv at kende på et dybere plan.
  • At du lærer at udtrykke og forstå dig selv
  • At du bliver opmærksom på tillærte adfærdsmønstre, som hindrer dig i at leve dit liv, som du ønsker.

 

Parterapi

Oplever i som par at jeres forhold ikke fungerer tilfredsstillende eller står i midt i en krise som i har svært ved at håndtere, kan det være en hjælp at indgå i et par terapeutisk forløb.

Parterapien vil tage udgangspunkt i et samtaleforløb, hvor vi i en åben dialog vil drøfte de udfordringer i oplever i jeres forhold. I vil få mulighed for at lære hinandens styrker og svagheder at kende, og sætte ord på jeres udfordringer. I vil få redskaber til at arbejde med jeres kompetencer, så i selv finder frem til de løsninger der er udviklende for jer, så i kan blive bedre til at takle, uenigheder, konflikter og skænderier.

Forløbet kan være med til at skabe en større respekt og forståelse for hinanden, så i føler en større samhørighed, hvad enten i er sammen eller hver for sig.

Familieterapi

Oplever i som familie at havne i konflikter og fastkørte mønstre, og er der mistrivsel i familien, kan det være en god ide at få kigget på problematikkerne sammen med en terapeut.

Som mennesker har vi alle brug for følelsesmæssige nære relationer, samt at føle os værdifulde for hinanden. Familien er et godt sted at opnå dette, og samtidigt det sted hvor det kan gøre mest ondt, når det ikke lykkes. Vores udgangspunkt er at vi alle gør det bedste vi kan, men når de kærlige følelser, ikke længere fører til de kærlige handlinger vi ønsker, mistrives familiemedlemmerne.

I terapien er formålet at genoprette balancen i familien, så kontakten og nærværet igen kan give den enkelte den tryghed og tillid til at være i fællesskabet.

 

 

Supervision

Individuel supervision

I det terapeutiske arbejde med klienter er det uundgåeligt, at vi støder ind i problemer, som kan være svære for os at arbejde med, fordi vi selv har noget uforløst i rygsækken, derfor er vigtigt at få arbejdet med disse problemstillinger.

Individuel supervision giver mulighed for, at skabe refleksion og nye perspektiver i arbejdet med dine klienter. I supervisionen vil vi tage udgangspunkt i dit arbejde med dine klienter, og de problemer du støder på her, således at du kan få øje på og arbejdet med dit eget besvær, og får udviklet større kompetencer at rumme, støtte og hjælpe din klient.

Faglig supervision

Jeg tilbyder supervision til den enkelte medarbejder og/eller en gruppe medarbejdere, der ønsker at styrke og udvikle egne faglige og personlige kompetencer.

Supervision er samtalen til faglig og personlig udvikling, som tager form i en dialog, med udgangspunkt i de ønsker, behov og problemstillinger der bringes op i en medarbejder gruppe. Supervisionen er altså en udviklingsproces, der skaber nye vinkler, større klarhed m.m. over en problemstilling eller en konflikt.

Målet med supervisionen er, at den enkelte eller medarbejdergruppen bliver mere bevidst om, hvordan personlige tænkemåder, reaktioner og handlinger kan få betydning for den enkelte eller gruppen.  Meningen med supervisionen er at skabe refleksion, nye perspektiver, og andre handlemåder. Den kan være med til at give mere energi, lyst og arbejdsglæde, kollegialitet, sammenhold og fællesskab på arbejdspladsen.

___________________________________

KONTAKT MIG:

Tlf: + 45 29 90 87 93
E-mail: tinathedeolsen@hotmail.com